Tagline goes here

Izrada elaborata za sustave tehničke zaštite

Prije ugradnje i implementacije nekog od sustava tehničke zaštite, nužno je izraditi prosudbu ugroženosti i sigurnosni elaborat.

Za kvalitetnu izradu prosudbe ugroženosti i sigurnosnog elaborata veoma je bitno uzeti u obzir slijedeće činjenice:

  • zahtjeve naručitelja,
  • snimku postojećeg stanja objekta,
  • točnu lokaciju objekta (blizina prometnica i okolnih objekta),
  • karakteristike objekta,
  • namjena objekta,
  • ukoliko se radi o poslovnoj građevini, radno vrijeme te broj zaposlenih djelatnika sa strukturom zaposlenika,
  • oprema i vrijednosti u objektu,
  • analiza moguće opasnosti, itd.

 Naš projektni tim je za potrebe naših klijenata do danas izradio više stotina sigurnosnih elaborata i prosudba ugroženosti implementiranih i funkcionalnih sustava različitih namjena.  Veliku važnost pridajemo kvaliteti, funkcionalnosti i visokoj sigurnosti zaštite, jer svjesni smo činjenice da je to jedini način na koji možemo opravdati ukazano povjerenje naših klijenata. 

Trebate više informacija? Zatražite kontakt.