Tagline goes here

Analogno adresabilna centrala s dvije adresabilne petlje (2 x 240 adresabilnih uređaja), proširiva do 8 petlji, umreživa, LCD i tipkovnica

09.01.2017.

POR-SmartLoop2080/G

Analogno adresabilna centrala s dvije adresabilne petlje (2 x 240 adresabilnih uređaja), proširiva do 8 petlji, LCD i tipkovnica

Kontaktirajte nas i saznajte više!