Tagline goes here

Hotel Villa Letan

10.02.2012.

Vatrodojavni sustav, S.O.S. sustav i Alarmni sustav

Hotel Villa Letan u Peroju novoizgrađeni i bogato opremljeni hotel sa četiri zvjezdice jamstvo je kvalitete a sadržaj i lokacija čine ga jedinstvenim na ovom području.

Opremljenost i kvaliteta objekta i pred na stavila visoke zahtjeve kojima smo u potpunosti udovoljili te cijeli projekt podigli na višlju razinu.

Za dodatnu sigurnost i nadzor cijelog kompleksa instaliran je protuprovalni alarmni sustav proizvođača DSC Kanada a sustav video nadzora  unutrašnjeg i vanjskog djela objekta kombinacija je DVC i SAMSUNG kamera sa pohranjivanjem na 16-kanalni video snimač proizvođača DVC.

Sustav vatrodojave proizvođača Notifier Italia u kombinaciji sa S.O.S. sustavom za hotele daje osoblju i gostima viši nivo sigurnosti a uz provedena redovna održavanja i servisiranja vatrodojavnog sustava zajamčen je siguran i pouzdan dugogodišnji rad.

ALARMNI SUSTAV sa više particija sastoji se od alarmne centrale Maxsys serije PC4020 NK sa više izdvojenih LCD tipkovnica LCD4501 i vanjskom sirenom SIR270M. Za unutarnju zaštitu prostora koriste se Optex detektori RX-40QZ sa quad tehnologijom i višesfokusnom sferičnom lećom.

VATRODOJAVNI SUSTAV Notifier sa centralom AM2000N i izdvojenim upravljačkim panelom LCD6000N potpuno je prilagođen krajnjem korisniku i jednostavn za korištenje a vatrodojavni optički javljači požara i javljači sa termičkim osjetnikom SDX751 i SDX751 TEM u kombinaciji sa ručnim javljačima M700KAC i sirenama AWS32 spadaju u vrh tehnoloških dostignuća i sigurnosti na području vatrodojave.