Tagline goes here

Plovila

Već dugi niz godina razvijamo program tehničke zaštite za manja i srednja plovila pa do krstaša od nekoliko desetaka metara sa najsuvremenijim sustavima tehničke zaštite u što pripadaju protuprovalni alarmni sustavi za plovila, sustavi video nadzora u marine izvedbama te vatrodojavni sustavi sa sustavima gašenja.

Protuprovalna zaštita

Tako za manja i srednja plovila ugrađujemo protuprovalne alarmne sustave proizvođača COBRA u aranžmanu boat systems, sa digitalnom dojavom putem GSM poziva ili putem SMS poruka a moguće je i pritom odaslati i točne koordinate plovila na kojima se toga trenutka nalazi. U trenutku dojave alarmnog stanja korisnik može obavjestiti obalnu stražu sa točnim pozicijama plovila ili kod povoljnije varijante, može samostalno intervenirati.

Uključivanje i isključivanje kod manjih plovila vrši se vodonepropusnim daljinskim upravljačima dok se za veća plovila i krstaše  kombiniraju vodonepropusni daljinski upravljači sa LCD tastaturom niske potrošnje struje ili sa upravljanjem putem mobilnog telefona (telefonskim pozivom).

U praksi se plovilima štiti unutarnjost broda sa posebnim mikrovalnim detektorima pokreta otpornim na velike temperaturne raspone i bijelo svjetlo dok se pretinci sa vanjske strane broda i poklopac rezervoara goriva štite posebnim detektorima otvaranja/zatvaranja. Svi elementi protuprovalnog alarmnog sustava ugrađenih u plovilo moraju imati iznimno nisku potrošnju struje budući da većina manjih plovila nema stalni priključak na privezištu odnosno vlasnik broda ne koristi plovilo svakodnevno već povremeno.

Ugradnjom GSM modula moguće je i upravljanje sustavima na plovilu tako da je telefonskim pozivom moguće provjeriti status sustava na plovilu, uključiti ili isključiti klimatizaciju, ventilaciju, pumpe,…

Video nadzor

Za sustave video nadzora koristimo specijalne kamere u aluminijskim i inox kučištima specijaliziranih proizvođača CCTV sustava u marine izvedbama. Sve su video nadzorne kamere visoke i extra visoke rezolucije slike sa visokom ostjetljivošću za kvalitetnije noćne snimke i otporne na vanjske uvjete mora (stupanj zaštite IP66, IP67). U mogućnosti smo isporučiti, ovisno o zahtjevima aplikacije, kučišta sa kamerama fiksnim i pokretnim u inox kučištu sa rezervoarima sa slatkom vodom i elektronski upravljivim pumpama i brisačima stakla. 

Kod modernijih i kvalitetnijih sustava koriste se digitalni snimači kojima se može pristupati sa udaljenih lokacija putem GSM modula ugrađenog u plovilo dok kod većih krstaša sa instaliranim satelitskim internetom taj modem nije potreban. 

Plovilo se može kontrolirati i nadzirati putem računala i putem mobilnih telefona tako da se u tome slučaju slike svih kamera mogu gledati na zaslonu iPhonea, iPada te ostalih mobilnih telefona novije generacije.

Vatrodojava

Veoma važan segment zaštite svakog plovila jeste vatrodojava i vatrodojavni sustavi sa sustavima gašenja požara. 

Sustavi koje projektiramo i ugrađujemo u krstaše i velike brodove jesu provjereni sustavi proizvođača NOTIFIER sa svim potrebnim certifikatima kao što su Loyd, RINA, itd… Sustavima vatrodojave se upravlja sa komandnog mosta putem LCD tipkovnice ili direktno sa centrale ugrađene u komandni pult. 

Ovisno o namjeni broda i stupnja opasnosti, koriste se optički ili dimni javljači požara, termički ili temperaturni javljači požara, ručni javljači požara, držači vatrootpornih vrata, u klasičnim marine izvedbama ili u EEX izvedbama, sa automatiziranim upravljanjem  i sustavima gašenja.  

Kod takvih sustava od velike je važnosti raspolagati sa točnim podacima koje tipove sustava koristiti u projektu, na kojim se pozicijama ugrađuju elemetni vatrodojave na plovilu jer u većini slučajeva potrebno je izraditi sustav sa elemetnima otpornim na prašinu, vlagu i vodu, sa stupnjem zaštite IP67 (potpuna zaštita od prodora prašine i potpuna zaštita pri potpunom uranjanju u vodu na dubinu od 15 mm do 1000 mm)  i IP68 (potpuna zaštita od prodora prašine i zaštita pri dubokom uranjanju u vodu). 

Za ugradnju i servisiranje sustava dojave požara u brodove posjedujemo i poseban certifikat proizvođača NOTIFIER.

Trebate više informacija, zatražite kontakt.