Tagline goes here

Integracija i revitalizacija sustava

Svi se sustavi tehničke zaštite mogu integrirati u jedan centralizirani sustav.

Na taj način povećavamo stupanj sigurnosti sustava i pojednostavljujemo nadziranje kako ispravnosti rada svih sustava tako i pravovremeno uočavanje alarmnih stanja budući da se sustavi nadziru sa jednog mjesta. Također, velika je prednost centraliziranih sustava i manji broj djelatnika potreban za upravljanje istim. 

Centralni uređaj na koji su spojeni svi sustavi tehničke zaštite, spajaju se preko preko mrežnog uređaja na centralno PC računalo. Ne rijetko je prije centralizacije potrebna i revitalizacija zastarjelih sustava koji nemaju tehničke kompatibilnosti sa modernim sustavima upravljanja. 

Dakle, radi se o sustavima koji na jednom mjestu integriraju upravljanje i nadzor različitih sustava tehničke zaštite međusobno dislociranih objekata istog korisnika. Sustavi se oslanjaju na postojeću komunikacijsku infrastrukturu te osiguravaju dvosmjeran komunikacijski kanal za nadzor i upravljanje svim instaliranim sustavima tehničke zaštite u priključenim objektima.

Trebate više informacija? Zatražite kontakt.