Tagline goes here

Kontrola pristupa i radnog vremena

Sustavi kontrole pristupa primjenjuju se u prostorima gdje postoji povećana potreba za kontrolom i ograničavanjem pristupa neovlaštenim osobama pojedinim prostorijama ili objektima, sa analizom prolaza u određeni prostor.

Integracijom sustava za kontrolu pristupa i kontrolu radnog vremena, ta se analiza može koristiti i za izračun plaća djelatnika. Zbog toga, ti su sustavi postali jedan od najvažnijih elemenata sustava za kontrolu i zaštitu osoba i imovine. Sastavni su dio sveobuhvatnog koncepta tehničke zaštite no veoma se često pojavljuju i kao samostalni koncept.  

Za identifikaciju se najčešće koriste beskontaktni čitači no kod prostorija i objekata visokog stupnja rizika, i tipkovnice za ulaz u kombinaciji sa biometrijskim čitačima (skeniranje rožnice oka, otisak prsta,...) . Također, kontrola i autorizacija pristupa može se primjenjivati i na vozilima koja imaju ugrađen poseban predajnik na određenim mjestima i približavanjem čitaču ugrađenom u kolnik može se otvarati rampa, garažna vrata, vrata skladišta, rampa parkirnog prostora...

Trebate više informacija? Zatražite kontakt.