Tagline goes here

CTN - Nadzor ispravnosti sustava

Centar tehničkog nadzora ili CTN jest posebna usluga koju pružamo svim našim korisnicima koji s nama imaju sklopljen ugovor o održavanju sustava tehničke zaštite i nadzora ispravnosti sustava. To podrazumijeva 24 satnu kontrolu ispravnosti svih sustava tehničke zaštite putem fiksne ili GSM telefonske linije, ovisno o instaliranoj opremi korisnika u svrhu proaktivnog održavanja sustava.

Priključivanjem Vašeg sustava na CTN, povečavate vlastitu sigurnost i sigurnost imovine budući se sustavi nadziru 365 dana u godini. U slučaju kvara na sustavu, naši će licencirani tehničari otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku ili zamijeniti uređaj drugime dok se Vaš kvar ne otkloni.

Sklapanjem ugovora o održavanju sustava tehničke zaštite i nadzora ispravnosti sustava, korisnik stječe pravo prvenstva nad servisnim i interventnim servisima nad ostalim korisnicima.

Trebate više informacija? Zatražite kontakt.